Algemene voorwaarden

Januari 2023

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Sophie Bremer handelend onder de naam: Soof Bremer fotografie
Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Soof Bremer fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.

Gegevens fotograaf

Website: www.soofbremer.nl
Kvk   : 78684471
Email: info@soofbremer.nl

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan de fotograaf. Door het aanvaarden van een opdracht, gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.

De fotograaf streeft ernaar om de foto’s binnen 3 weken na de shoot via een online galerij aan te leveren. Indien dit niet mogelijk is, zal de fotograaf dit tijdig melden aan de opdrachtgever.

De foto’s van de fotograaf mogen niet zonder toestemming van de fotograaf bewerkt worden. 

De factuur dient betaald te worden bij het sturen van de preview. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur heeft betaald, is de fotograaf gerechtigd om rente in rekening te brengen.

Bij het plaatsen van de foto’s op social media, dient de naam van de fotograaf vermeld te worden.

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl
waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden. RAW-bestanden worden niet geleverd.

 

Auteursrecht foto’s 

  • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
  • Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden op Social media.
  • Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
  • Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
  • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
  • De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Als men wil verwijzen dan graag naam mijn site. Foto’s gemaakt door Soof Bremer fotografie

 

Cadeaubonnen
1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen
niet retour gezonden worden.
3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna
vervalt de waarde van de cadeaubon.
4. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt
voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet
terugbetaald bij inlevering van de bon.